Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2022-04-12
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2022-04-12_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Dialog
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
Kultur- och bildningsnämndens beslutsärenden
5 Uppdragsöverenskommelse med Film i Dalarna AB
6 Utredning av huvudmannaskap för Musikkonservatoriet (senare utskick)
7 Uppföljning av Region Dalarnas biblioteksplan 2021