Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2022-03-30
Dagordning
  Regionstyrelsens personalutskott_2022-03-30_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Regionstyrelsens beslutsärenden
2 Finansiering av ny hälsofrämjande arbetstidsmodell för Kommunals avtalsområde samt genomförande av kompetenshöjande satsningar
3 Upphörande av Personalpolitiskt program
Regionfullmäktiges beslutsärenden
4 Ny mötes- och resepolicy för Region Dalarna