Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-03-15
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2022-03-15_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Närvarorätt för politiska sekreterare
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
5 Aktuell information covid-19
6 Vaccinationsplan för covid-19
7 Uppskjuten vård
8 Verksamhetsberättelse 2021, Hälso- och sjukvård Dalarna
9 Verksamhetsberättelse 2021, Hörsel och syn
10 Uppföljning av internkontrollplan Hälso- och sjukvård Dalarna 2021
11 Uppföljning av internkontrollplan 2021, Hörsel och syn
12 Delegeringsbestämmelser Hälso- och sjukvård Dalarna
13 Öppettider i primärvården
14 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Nationell högspecialiserad vård
15 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring och ändring i Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021
16 Svar på remiss från Socialdepartementet - Anmälningsplikt för rotavirusinfektion