Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2022-03-10
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2022-03-10_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Val av protokolljusterare
3 Information
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
5 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
6 Verksamhetsberättelse och bokslut 2021
Regionfullmäktiges beslutsärenden
7 Patientavgifter för hjälpmedel
Valärenden
8 Avsägelse och val av ny ersättare i arbetsutskottet