Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2022-03-07
Dagordning
  Regionstyrelsen_2022-03-07_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
4 Finansiering för framtagandet av en plan förhöjd beredskap för Region Dalarna
5 Ansökan om finansiering till regionalt kompetenscenter inom livsmedelskedjan
6 Återrapport utredningsuppdrag - Svar på rekommendation från Sveriges kommuner och regioner om nationell finansiering av Tobias registrets fortsatta rekrytering av givare av blodstamceller 2022-2024 - Finansiering
7 Återrapport utredningsuppdrag - Svar på Rekommendation om fortsatt nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod 2022-2024
8 Svar på revisionsrapport - Granskning av regionens arbete med att motverka diskriminering av enskilda medborgare
9 Svar på granskningsrapport - Granskning av avtalsvillkor i upphandlingar
10 Svar på granskningsrapport - granskning av intern kontroll 2021
11 IT-investeringar 2022 från utvecklingsmedel
12 Svar på remiss från Trafikverket - Utredning om allmän trafikplikt avseende flyg från oktober 2023
13 Svar på remiss från Infrastrukturdepartementet - Trafikverkets delrapport och slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter