Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2022-02-25
Dagordning
  Kostnämnden_2022-02-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Kostnämndens beslutsärenden
4 Verksamhetsberättelse 2021 Kostnämnden
5 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2021 - Kostnämnden