Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2022-02-24
Dagordning
  Servicenämnden_2022-02-24_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Servicenämndens beslutsärenden
4 Verksamhetsberättelse 2021 Servicenämnden
5 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2021 - Servicenämnden
6 Förslag till köp av Fredriksbergstvättens fastighet, objekt Fredriksberg 1:22