Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2022-02-24
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott_2022-02-24_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Val av justerare
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
5 Verksamhetsberättelse och bokslut 2021
Regionfullmäktiges beslutsärenden
6 Patientavgifter för hjälpmedel