Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2022-02-24
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2022-02-24_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Tandvårdsnämndens beslutsärenden
4 Bokslut 2021
5 Intern styrning och kontroll 2021 - uppföljning
6 Särredovisning 2021