Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2022-02-23
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2022-02-23_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Val av justerare
3 Information
Anmälningsärenden
4 Anmälningsärenden
5 Delegeringsbeslut
Fastighetsnämndens beslutsärenden
6 Uppföljning av internkontrollplan 2021
7 Verksamhetsberättelse 2021
8 Uppföljning av energiplan 2018-2030 och energiincitament 2021
9 Falu lasarett, ombyggnad för barn och ungdomsmedicinsk mottagning, igångsättning
Regionfullmäktiges beslutsärenden
10 Förvärv av fastigheten Fredriksberg 1:22, Ludvika kommun