Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-02-22
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2022-02-22_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Närvarorätt för politiska sekreterare
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
5 Aktuell information covid-19
6 Vaccinationsplan för covid-19
7 Uppskjuten vård
8 Dialogärende Strategi God och nära vård
9 Svar på revisionsrapport: Granskning av regionens arbete med att motverka diskriminering av enskilda medborgare