Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2022-02-17
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2022-02-17_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Kultur- och bildningsplanen - Workshop
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
Kultur- och bildningsnämndens beslutsärenden
5 Verksamhetsberättelse och bokslut 2021
6 Budget 2022
7 Fördelning av projektmedel 2022
8 Uppdragsöverenskommelser 2022
9 Utdelning ur Bröderna Molanders stipendium 2021
10 Remissvar: Från kris till kraft - Återstart av kulturen
11 Internkontroll rapport 2021
12 Framtida verksamhetsinriktning för Mentalvårdsmuseet