Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14
Dagordning
  Regionstyrelsens arbetsutskott_2022-02-14_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
3 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
Regionstyrelsens beslutsärenden
4 Finansiering för framtagandet av en plan förhöjd beredskap för Region Dalarna.
5 Ansökan om finansiering till regionalt kompetenscenter inom livsmedelskedjan
6 Återrapport utredningsuppdrag - Svar på rekommendation från Sveriges kommuner och regioner om nationell finansiering av Tobias registrets fortsatta rekrytering av givare av blodstamceller 2022-2024 - Finansiering
7 Återrapport utredningsuppdrag - Svar på Rekommendation om fortsatt nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod 2022-2024
8 Svar på revisionsrapport - Granskning av regionens arbete med att motverka diskriminering av enskilda medborgare
9 Svar på granskningsrapport - Granskning av avtalsvillkor i upphandlingar
10 Svar på granskningsrapport - Granskning av intern kontroll 2021