Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2022-02-03
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2022-02-03_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
5 Svar på initiativärende - Rullande text i bussarna
6 Överlåtelse av behörighet att besluta om allmän trafikplikt för trafiksystemet Tåg i Bergslagen
Regionfullmäktiges beslutsärenden
7 Inrättande av dygnsbiljett kollektivtrafik