Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2022-02-01
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2022-02-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Regionstyrelsens beslutsärenden
1 Svar på remiss från Trafikverket Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
2 Svar på remiss om EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet från Infrastrukturdepartementet