Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2022-01-27
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2022-01-27_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
4 Uppföljning av Hjälpmedelsnämndens internkontrollplan 2021
Valärenden
5 Avsägelse och val av ny ersättare i arbetsutskottet