Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2022-01-20
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2022-01-20_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Tandvårdsnämndens beslutsärenden
4 Tilldelning av Utbildnings- och hemvändarstipendium 2022
5 Bedside Dentistry - test av två olika portabla utrustningar
6 Handlingsplan Informationssäkerhetsarbete 2022