Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2022-01-19
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2022-01-19_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Information
Anmälningsärende
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
4 Beslut om revidering av regionala utvecklingsnämndens budget 2022
5 Beslut om remissförfarande för regional innovationsstrategi för hållbar smart specialisering i Dalarna
6 Beslut att ansöka om ERUF-finansierat bredbandsprojekt, ERUF 6
7 Svar på samråd gällande ändringar i riktlinjerna för statsstöd till bredband N2021 02929
Beslut om projekt finansierade med anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder
8 Beslut om förstudie digital transformation i Dalarna
9 Beslut om förlängning av projekt Kompetens Rådgivning Omställning Koordinering i Dalarna - KROK
10 Beslut om förlängning av projektet Smart Specialisering Norra Mellansverige II
11 Beslut om förlängning av projektet Säker virtuell industri
12 Beslut om förlängning av projektet Byhotell
13 Beslut om förlängning av projektet Industriell omställning
14 Beslut om förlängning av projektet Skoglig bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland (BIOINNO)
15 Beslut om förlängning av projektet Sverige-Norden-Europa-Världen- Internationalisering av Dalarnas besöksnäring
16 Beslut om förlängning av projektet Hållbar och Digital tjänsteinnovation i besöksnäringsklustret i Dalarna
17 Beslut om förlängning av projektet Hållbar inkludering
18 Beslut om förlängning av projektet Ökad handelskraft & samverkan
Regionstyrelsens beslutsärenden
19 Beslut om ansökan om finansiering till regionalt kompetenscenter inom livsmedelskedjan