Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-01-18
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2022-01-18_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Närvarorätt för politiska sekreterare
2 Beslut om deltagande på distans
3 Information
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
5 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
6 Aktuell information covid-19
7 Vaccinationsplan för covid-19
8 Uppskjuten vård
9 Utrotningsprojektet livmoderhalscancer Sjukvårdsregion Mellansverige
10 Organiserad prostatacancertestning Sjukvårdsregion Mellansverige
11 Svar på remiss från Socialdepartementet - Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)
12 Svar på remiss från Socialdepartementet - Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar (SOU 2021:80)
13 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Nationell högspecialiserad vård
Arbetsutskottets beslutsärenden
14 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
Regionstyrelsens beslutsärenden
15 Säkrare och tryggare mödrahälsovård och förlossningsvård i Region Dalarna
Regionfullmäktiges beslutsärenden
16 Patientavgift för APAP/CPAP