Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2022-01-13
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott_2022-01-13_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
5 Uppföljning av Hjälpmedelsnämndens internkontrollplan 2021