Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2021-12-22
Dagordning
  Regionstyrelsen_2021-12-22_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
Regionstyrelsens Beslutsärenden
2 Vaccinationsbevis vid nyanställning och för befintlig personal