Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2021-12-16
Dagordning
  Kostnämnden_2021-12-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Kostnämndens beslutsärenden
4 Prissättning 2022 för kostverksamheten i Mora
5 Budget i balans 2021 för den gemensamma Kostnämnden