Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2021-12-16
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2021-12-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Tandvårdsnämndens beslutsärenden
4 Delegeringsbestämmelser Tandvårdsförvaltningen 2022
5 Uppdrag från Regionplanen "Utred möjligheterna till ökade öppettider"
6 Omorganisation av Tandteknik Mora
7 Handlingsplan Skyddad identitet
8 Kompletterande handlings- och aktivitetsplaner till VP 2022