Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2021-12-13
Dagordning
  2021_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Regionstyrelsens beslutsärenden
4 Interkontrollplan för Regionstyrelsen 2022
5 Ägaranvisning år 2022 för ALMI företagsutveckling Gävle-Dala AB
6 Inriktningsbeslut Region Dalarnas omsättningslager
7 Nationella riktlinjer för skyddade personuppgifter
8 Svar på revisionsrapport: Vårdens kommunikation med patienten i samband med tidsbokning
9 Svar på revisionsrapport: Granskning av interna debiteringar
10 Svar på remiss från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) - Revision av förbundsordning.
11 Svar på remiss från Infrastrukturdepartementet - rapporten Bromma flygplats - underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25).
12 Svar på remiss från Näringsdepartementet - Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
13 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) - Gör Region Dalarna till en ledande region inom folkhälsa