Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2021-12-09
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2021-12-09_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
5 Inriktningsbeslut Hjälpmedelsnämnden Dalarnas hjälpmedelslager
Valärenden
6 Valärende - avsägelse och val av ny ledamot i arbetsutskottet