Start Hjälp Åter
Vårdvalsberedningen 2021-12-02
Dagordning
  Hälsovalsberedningen_2021-12-02_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Hälsovalsberedningens beslutsärenden
2 Riktade hälsosamtal till födda 1970 och 1971