Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-11-29
Dagordning
  Regionstyrelsens arbetsutskott_2021-11-29_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
2 Svar på remiss från Miljödepartementet - Promemorian Säkerhet vid hantering av utvinningsavfall
Regionstyrelsens beslutsärenden
3 Ägaranvisning år 2022 för ALMI Företagsutveckling Gävle-Dala AB
4 Nationella riktlinjer för skyddade personuppgifter
5 Svar på revisionsrapport: Vårdens kommunikation med patienten i samband med tidsbokning
6 Svar på revisionsrapport: Granskning av interna debiteringar
Regionfullmäktiges beslutsärenden
7 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) - Gör Region Dalarna till en ledande region inom folkhälsa