Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2021-11-25
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott_2021-11-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden