Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2021-11-24
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2021-11-24_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Val av justerare
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
Fastighetsnämndens beslutsärenden
5 Delegeringsbestämmelser 2022, Regionfastigheter
6 Fastställande av Hållbarhetspolicy
7 Mora ungdomshälsan, nya lokaler, godkännande av förslagshandling
8 Avesta lasarett, ombyggnad för Bild-och funktionsmedicin, Röntgen MR, igångsättningsbeslut
Regionfullmäktiges beslutsärenden
9 Plan laddinfrastruktur