Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-11-23
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2021-11-23_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Närvarorätt för politiska sekreterare
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
5 Aktuell information covid-19
6 Vaccinationsplan för covid-19
7 Uppskjuten vård
8 Svar på utredning gällande förbättringar av den palliativa vården i Region Dalarna
9 Svar på revisionsrapport: Granskning av vårdens kommunikation med patienten i samband med tidsbokning
10 Svar på remiss av promemoria från Socialdepartementet - Förslag om ändring av lagen om utbyte av sprutor och kanyler (2006:323)
11 Svar på remiss från Socialstyrelsen - förslag till upphävande av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering