Start Hjälp Åter
Patientnämnd 2021-10-28
Dagordning
  Patientnämnd_2021-10-28_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Val av justerare
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
Patientnämndens beslutsärenden
5 Patientnämndens Verksamhetsplan 2022
6 Internkontrollplan Patientnämnden 2022