Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2021-10-20
Dagordning
  Regionstyrelsens personalutskott_2021-10-20_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Personalutskottets beslutsärenden
2 Beslut om riktlinjer för distans- och hemarbete samt uppdrag till Regiondirektör att implementera dessa
3 Beslut om kriterier för skattefri gåva 2021
Regionfullmäktiges beslutsärenden
4 Revidering av Lönepolicy