Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2021-10-18
Dagordning
  Regionstyrelsen_2021-10-18_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
Regionstyrelsens beslutsärenden
2 Förlängning av tillfällig ersättning med anledning av covid-19 pandemin, innefattande avsteg från punkt 6.2 Reglementet för sjukresor i Region Dalarna
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
3 Avtal Vårdval specialiserad Barn och Ungdomspsykiatri (BUP) i öppenvård
4 Faktura från Tåg i Bergslagen (TiB) gällande Covid-ersättning till SJ.