Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2021-09-30
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2021-09-30_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Tandvårdsnämndens beslutsärenden
4 Verksamhetsplan 2022-2024 inkl. Budget 2022
5 Tandvårdsnämndens plan för intern styrning och kontroll 2022
6 Vårdval Barn- och Ungdomstandvård enligt LOV (Lagen Om Valfrihetssystem, 2008:962)
7 Förändring av ersättning från Tandvårdsstöd
Regionfullmäktiges beslutsärenden
8 Revidering av Tandvårdsnämndens reglemente
9 Revidering av tandvårdstaxa för Folktandvården Dalarna 2022