Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2021-09-30
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2021-09-30_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
5 Verksamhetsplan och budget 2022 för Hjälpmedelsnämnden Dalarna
6 Internkontrollplan för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2022
7 Vidare hantering av översyn patientavgifter