Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2021-09-29
Dagordning
  2021_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Val av justerare
3 Information
Anmälningsärenden
4 Anmälningsärenden
5 Delegeringsbeslut
Fastighetsnämndens beslutsärenden
6 Verksamhetsplan och mål 2022
7 Internkontrollplan 2022
8 Budget 2022
9 Mix av miljömärkt el inför 2022
10 Sälens ambulansstation, nybyggnad, igångsättningsbeslut
Regionfullmäktiges beslutsärenden
11 Plan laddinfrastruktur