Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2021-09-29
Dagordning
  Kostnämnden_2021-09-29_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Kostnämndens beslutsärenden
4 Budget 2022 - Kostnämnden
5 Verksamhetsplan 2022-2024 - Kostnämnden
6 Intern styrning och kontroll - Kostnämnden