Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2021-09-23
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2021-09-23_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Information
2 Övriga anmälningsärenden
Anmälningsärende
3 Anmälan av delegeringsbeslut
Regionala utvecklingsnämndens dialogärenden
4 Dialog om beslutsärenden till kommande nämndsammanträde
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
5 Regionala utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2022
6 Beslut om utlysning för förstudier inom klimatsmart och digital omställning