Start Hjälp Åter
Vårdvalsberedningen 2021-09-23
Dagordning
  Hälsovalsberedningen_2021-09-23_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsäreden
2 Delegeringsbeslut Avtal Vårdval 2021-09-14
Regionfullmäktiges beslutsärende
3 Revidering av Avtal Vårdval Primärvård Dalarna