Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2021-09-22
Dagordning
  Servicenämnden_2021-09-22_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Servicenämndens beslutsärenden
4 Budget 2022 - Servicenämnden
5 Verksamhetsplan 2022-2024 - Servicenämnden
6 Intern styrning och kontroll samt riskanalys 2022 - Servicenämnden
7 Sammanträdesdagar 2022 Servicenämnden