Start Hjälp Åter
Patientnämnd 2021-09-02
Dagordning
  Patientnämnd_2021-09-02_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Val av justerare
3 Information
Anmälningsärenden
4 Anmälningsärenden
5 Delegeringsbeslut
Patientnämndens beslutsärenden
6 Patientnämndens sammanträdesplan 2022
7 Delårsrapport och uppföljning ISK jan-juli 2021