Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2021-09-01
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2021-09-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
Kultur- och bildningsnämndens beslutsärenden
4 Beslut om fördelning av förstärkningsmedel från Kulturrådet 2021
5 Kultur- och bildningsnämndens delårsrapport 2021
6 Återstart för kulturlivet efter pandemin
7 Stipendier och kulturpris 2021
8 Nationell översikt av Scenkonsten
9 Regionens folkhögskolor, intern rapport
10 Styrgrupp för kommande Kultur- och bildningsplan