Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2021-09-01
Dagordning
  Regionstyrelsens personalutskott_2021-09-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Regionstyrelsens beslutsärenden
3 Målsättningsdirektiv- Personalpolitiskt program 2021-2024
4 Svar på remiss gällande Myndigheten för yrkeshögskolans förslag till föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll samt särskilda förkunskapskrav för utbildningar med inriktning vårdadministratör.
5 Översyn av Region Dalarnas arvodesbestämmelser
6 Skattefri gåva till medarbetare