Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2021-08-26
Dagordning
  Kostnämnden_2021-08-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Kostnämnden beslutsärenden
4 Delårsrapport Nämnden för Kostsamverkan
5 Sammanträdesdagar 2022 Nämnden för Kostsamverkan