Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2021-08-26
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2021-08-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Tandvårdsnämndens beslutsärenden
4 Delårsbokslut 2021-07-31
5 Remissvar När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
6 Revidering av det nationella systemet för tandläkares specialiseringstjänstgöring