Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2021-08-25
Dagordning
  Servicenämnden_2021-08-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Servicenämndens beslutsärenden
4 Delårsrapport Servicenämnden
5 Sammanträdesdagar 2022 Servicenämnden