Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2021-08-25
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2021-08-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Val av justerare
3 Information
Anmälningsärenden
4 Anmälningsärenden
5 Delegeringsbeslut
Dialogärende
6 Plan för laddning av elfordon
7 Målformuleringar 2022
Fastighetsnämndens beslutsärenden
8 Delårsbokslut 2021
9 Mora lasarett, ny kylcentral, godkännande av förslagshandling
10 Mora lasarett, Framtida värmeförsörjning, godkännande av förslagshandling
11 Vansbro Ambulansstation, godkännande av förslagshandling
12 Särna vårdcentral, godkännande av förslagshandling
13 Sammanträdesplan för fastighetsnämnden 2022