Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-08-24
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2021-08-24_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Närvarorätt för politiska sekreterare
2 Beslut om deltagande på distans
3 Information
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
5 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
6 Aktuell information covid-19
7 Vaccinationsplan covid-19
8 Delårsrapport Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2021
9 Delårsrapport Hörsel- och Syn 2021
10 Handlingsplan för ekonomi i balans 2021
11 Sammanträdesplan Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022
12 Tryggare och säkrare vård för sköra äldre
13 Utökade öppettider för Primärvårdens vårdcentraler
14 Svar på utredningsuppdrag avseende hur tillgängligheten kan förbättras i hela Dalarna, speciellt utanför centralorterna, genom exempelvis digitala hälsorum, (mobila vårdteam) och mindre vårdcentralfilialer
15 Utvecklingsprojekt bassängverksamhet i Dalarna
16 Svar på revisionsrapport: Uppföljningsgranskning av hälso- och sjukvårdens klagomålshantering
17 Ansvar för utlämnande av allmän handling
Regionstyrelsens Beslutsärenden
18 Initiativärende från Abbe Ronsten (S) och Sebastian Karlberg (S) - Sluta betala ersättning för nätläkare