Start Hjälp Åter
Vårdvalsberedningen 2021-08-20
Dagordning
  Hälsovalsberedningen_2021-08-20_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut: Framställan om godkännande inför ägarbyte i Falu Vårdcentral och Unicare Läkarhuset Borlänge
Hälsovalsberedningens beslutsärenden
3 Sammanträdesplan Vårdvalsberedningen 2022
4 Schablonersättningar 2021
Regionstyrelsens beslutsärende
5 Svar på Initiativärende från Abbe Ronsten (S) och Sebastian Karlberg (S) - Sluta betala ersättning för nätläkare