Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2021-08-19
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott_2021-08-19_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
3 Delårsrapport 2021 för Hjälpmedelsnämnden Dalarna
4 Sammanträdesplan för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2022
Regionstyrelsens beslutsärenden
5 Ansökan om utvecklingsmedel för projektkostnad Ignite Public